Preferensaktie, konvertibel, m.m.

Preferensaktie, konvertibel, TO & TR

Dela:

Vad är Preferens, Konvertibel, TO & TR?

Grundaktien i ett företag kallas för stamaktie. Det kan finnas flera stamaktier i ett företag som ger olika mängd röster på bolagsstämman. Då markeras detta vanligtvis med en bokstav så som A, B eller C.

Ett företag kan även ha andra typer av aktier så som:

Preferensaktier

En preferensaktie har en på förhand bestämd utdelning och ger därmed inte samma möjlighet till att dela framtida vinsten. Samt det finns vanligen en förutbestämd tidpunkt som preferensaktien återköps av företaget.

En preferensaktie har därmed viss liknelse av ett lån. Tänk på att om företagets ekonomiska situation försämras kan de få problem att betala ut utdelningen på preferensaktien.

De markeras ofta med förkortningen Pref bakom företagsnamnet när du söker efter preferensaktier.

Hitta preferensaktier härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Konvertibel

En konvertibel är ett räntebärande värdepapper, alltså ett lån till företaget. Du erhåller en ränta som avkastning på dina utlånade pengar. Istället för att du får tillbaka dina utlånade pengar vid lånets slut så har du istället möjligheten att konvertera lånet till stamaktier.

De markeras ofta med förkortningen KV bakom företagsnamnet när du söker efter konvertibler.

Hitta konvertibler härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Teckningsrätt & Teckningsoption

Som innehavare av teckningsrätt (TR) eller teckningsoption (TO) har du rättigheten, men inte skyldigheten, att teckna nya aktier till förutbestämda villkor. Om du inte nyttjar rättigheten att tecka nya aktier så kommer din TR eller TO att falla värdelös, du kan dock aldrig förlora mer än du investerat.
Har inte ambitionen att teckna nya aktier så ta för vana att sälj vidare dina TR eller TO.

Hitta TO & TR härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hur uppdelningen av aktier samt vilka rättigheter dessa har i ett och samma företag hittar du i en bolagsordning. Söker man på ”Företagsnamnet” + ”Bolagsordning”, så kan man enkelt hitta det för just ditt företag.

Exempel

Företaget Ratos har fler olika aktier, du ser skillnaden i slutet på aktienamnet. 

Ratos AB ser. Alänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ratos AB ser. Blänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ratos AB ser. Preflänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ibland så står det ingen bokstav efter aktienamnet, då är detta enda aktien som finns och du behöver inte fundera på vilken du ska välja. 

Företaget ICA gruppen har bara en aktie:

ICA gruppen ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tips: För att hitta mer information om varje typ av värdepapper så sök på "Företagsnamn" + "Värdepapperstyp" + "Prospekt"
Exempel: Akelius Pref Prospekt

Nordnet - upptäck ett roligare sätt att spara!

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.