P/S talet

P/S talet

Vad är P/S?

Det är en förkortning på Price/Sales , på svenska Aktiepris/Omsättning per aktie.

P/S talet säger hur mycket man betalar för omsättningen per aktie. Omsättningen hittar man i företagets resultaträkning och det är alltså alla pengar som företaget får in från försäljning av deras produkt/tjänst. 

Enkelt förklarat så säger det vad marknaden just nu värderar företagets omsättning.

Hur används P/S talet?

Teoretiskt sett vill du ha ett lågt P/S tal i och med att det antigen innebär att priset på en aktie är låg eller att omsättningen är väldigt hög, vilket båda är att anses som positivt.

Dock så ska man vara försiktig med att bara använda P/S tal i sin ensamhet, utan det kompletteras ofta med något vinstmått för att ge en större bild av värdet på företaget.

Exempel

Båda företagen har lika mycket skulder.

Företag A

Aktiepris: 80 kr/st

Omsättning: 100 kr/aktie

P/S-tal: 0,8

Samtidigt via ett annat nyckeltal så har företaget en vinstmarginal på 4 %

Företag B

Aktiepris: 560 kr/st

Omsättning: 100 kr/aktie

P/S-tal: 5,6

Samtidigt via ett annat nyckeltal så har företaget en vinstmarginal på 28 %

I första anblick så är Företag B dyrare enligt P/S talet, men när vi också kollar på vinsten så är det motiverat att aktiekursen är mycket högre i Företag B.

P/S talet ger en bild om vad marknaden förväntar sig på företaget. Ett högt P/S tal säger ofta att marknaden förväntar sig en ökande omsättning framöver vilket är att anses som positivt. Då är man villig att betala lite mer per aktie för den kvalité man får. Om företaget dock inte lever upp till förväntningarna så är det en större risk för kursfall.

En styrka i P/S talet är att omsättningen redovisas likvärdigt mellan olika företag och har inte mycket utrymme för kreativ bokföring, vilket gör det till ett pålitligt nyckeltal. 

Använd P/S genom att försöka hitta så lågt tal i kombination med stigande aktiekurs vilket indikerar att värderingen är på väg uppåt, men använd det också med andra nyckeltal som stöd.

Var hittar jag P/S?
Du hittar det på aktier under fliken Nyckeltal enligt bilden eller klicka på knappen för att komma till en lista med alla P/S tal.

Nordnet - upptäck ett roligare sätt att spara!

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.