Din skräddarsydda
fondportfölj

Personlig digital investeringsrådgivning

Upp

Ta ditt sparande till nya höjder

Att hitta rätt bland alla våra 1477 fonder kan vara lite knepigt. Därför finns Fondrådgivaren, tjänsten som föreslår de bästa fonderna baserat på riskjusterad avkastning och dina behov.

Gratis fondrådgivning

Fondrådgivaren hjälper dig att hitta rätt risknivå i ditt långsiktiga sparande. Allt du behöver göra är att besvara ett antal frågor för att få ett personligt förslag på fonder som ger dina pengar större chans att växa.

Skräddarsytt förslag på ett par minuter

Spara i fonderna med bäst riskjusterad avkastning

Gratis att använda

Så här går det till

Svara på ett antal frågor

Dina svar hjälper oss att förstå din risknivå.


Skräddarsytt förslag

Här presenteras din portfölj med en balanserad mix av olika fonder utifrån risknivå.

Köp fonder

Nu kan du börja spara i portföljen med de individuellt utvalda fonderna.

Frågor och svar

Varför ska jag svara på frågor för att få en portfölj?

För att vi ska kunna ge dig rådgivning, måste vi ställa ett par frågor till dig om dina finansiella mål, riskvilja och riskkunskaper, som även kallas för en lämplighetsbedömning. Utifrån denna lämplighetsbedömning kommer vi sedan kunna erbjuda dig en portfölj som passar dina mål utifrån din riskvilja och riskkunskaper.

Kan jag månadsspara i fonderna?

Ja, om du vill spara regelbundet i en eller flera av de fonder som Fondrådgivaren föreslagit, kan du starta ett månadssparande.

Hur mycket betalar jag i avgift?

Det kostar ingenting att använda Fondrådgivaren och fonderna den föreslår har samma förvaltningsavgift som dessa fonder annars har. Förvaltningsavgiften visas innan du bestämmer vilken eller vilka fonder du vill investera i.

Hur väljer Nordnet fonder till portföljerna?

Urvalet av fonderna i portföljerna bygger på en kvantitativ modell som utvärderar fonderna utifrån historisk avkastning och ett antal andra kriterier. Analysen görs löpande på samtliga fonder inom de ingående tillgångklasserna som är tillgängliga på Nordnets plattform. Samtliga ingående fonder är dagligt handlade UCITS-fonder och okomplicerade instrument.

Tanken är att modellen ska premiera fonder som har levererat hög och jämn överavkastning under olika tidsperioder och marknadsförhållanden. Den högst rankade fonden i respektive kategori får representera tillgångsslaget i portföljerna. Den kvantitativa modellen uppdateras kvartalsvis och eventuella förändringar genomförs i portföljerna i samband med detta.

Vad menas med ”fonderna med bäst riskjusterad avkastning”

Urvalet av fonder bygger på en kvantitativ analys av historiska fonddata efter avgifter. Modellen är utvecklad för att urskilja fonder som under lång tid haft en hög och jämn överavkastning i förhållande till fondens jämförelseindex. Utgångspunkten är att de fonder som konsekvent presterat historiskt under varierande marknadsförhållanden även kan förväntas prestera framöver.

Den viktigaste beståndsdelen i modellen är det finansiella nyckeltalet ”information ratio”, eller informationskvot på svenska. Det är ett nyckeltal som mäter en fonds överavkastning i förhållande till jämförelseindex i relation till fondens så kallade ”tracking error”, alltså hur mycket fonden avviker från jämförelseindex. Kortfattat innebär en hög informationskvot att förvaltaren haft hög överavkastning i förhållande till sin aktiva risk. Informationskvoten beräknas i modellen förhållande till ett så kallat ”best-fit index”, alltså det index som mest efterliknar fondens faktiska historiska utveckling.

Analysen görs över olika tidsintervall upp till tio års historik, allt för att bedöma hur fonden klarat sig under olika perioder och marknadsförhållanden. För varje period rankas fonderna och poäng ges baserat på placering. Totalpoängen beräknas som det vägda snittet av de olika tidsperioderna.

Modellen premierar överavkastning över lång tid. För att få bra betyg i modellen krävs kontinuitet, enstaka perioder med överavkastning räcker inte.

Information om placeringsförslagen

Urvalet av fonder baseras på en kvantitativ analys av hela Nordnets utbud av fonder.

Fondrådgivaren betraktas enligt lag inte som oberoende rådgivning. Det beror på att Nordnet får provision på en del av de fonder som ingår i Fondrådgivarens placeringsförslag. Fondrådgivaren innehåller också fonder som förvaltas av bolag som är närstående till Nordnet.

Rådgivningen baseras på de svar som du har lämnat. Ingen uppföljning eller anpassning till ändrade förutsättningar kommer att göras av Nordnet. Om dina förutsättningar ändras rekommenderar vi att du genomför fondrådgivningen igen.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.