Tamturbo Abp noteras på Nasdaq First North.
Teckningsperiod för erbjudandet
till allmänheten 18–28 maj 2020.

Gör en investering som har positiv miljöpåverkan. Välkommen att teckna aktier i Tamturbo.

VIKTIGT.

På grund av begränsningar i tillämplig värdepappersreglering är informationen som presenteras här inte avsedd för att distribueras eller spridas, helt eller delvis, i vissa länder.