Disclaimer.

På sidan du försöker nå finns information kring aktuella erbjudanden och emissioner där Nordnet är Selling Agent. För att ta del av prospektet samt övriga erbjudandehandlingar behöver du svara på nedan.

Tillgång till information och dokument på denna del av webbplatsen är på grund av regulatoriska skäl begränsad. Du ombeds att granska följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du söker tillträde till denna information. Din bekräftelse måste vara sanningsenlig och korrekt.

Är du bosatt i följande land:

  • Sverige
  • USA (qualified institutional buyer)
  • Övriga länder

Är du bosatt i följande land:

  • Australien
  • Japan
  • Kanada
  • USA (icke qualified institutional buyer)