Disclaimer - Notering

Upp

På sidan du försöker nå finns information kring aktuella erbjudanden och emissioner där Nordnet är agerar Selling agent. För att ta del av prospektet samt övriga erbjudandehandlingar behöver du svara på nedan.

Tillgång till information och dokument på denna del av webbplatsen är på grund av regulatoriska skäl begränsad. Du ombeds att granska följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du söker tillträde till denna information. Din bekräftelse måste vara sanningsenlig och korrekt.

Är du bosatt i följande land:
Sverige
USA (qualified institutional buyer)
Övriga länder

Är du bosatt i följande land:
Australien
Japan
Kanada
USA (icke qualified institutional buyer)

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.