Räntetorget

Penningmarknadsfond Se utbud
Obligationsfonder Se utbud
Företagsobligationsfond Se utbud

Företagsobligationsfonder investerar i räntebärande värdepapper som ges ut av företag som behöver låna pengar. Beroende på företagets kreditvärdighet kan fondens underliggande värdepapper öka eller minska i värde. Förändringar i kreditvärdigheten är en av de risker man tar när man investerar i räntebärande papper, den kallas för kreditrisk. Generellt kan man säga att räntebärande papper som ges ut av företag innehåller en högre kreditrisk än de som ges ut av stater eller kommuner. Detta beror på att risken för att ett företag får problem eller går i konkurs anses högre än vad den är för stater. Detta innebär samtidigt att företaget generellt ger högre ränta på de räntebärande papper som de ger ut vilket ger en högre förväntad avkastning till investerarna.

Kreditrisken kan delas in i två kategorier, "Investment Grade" och "High Yield". High Yield innebär en högre risk att företaget får problem än Investment Grade. Mer information om varje fonds inriktning finner man i fondens basfaktablad.

Realräntefond Se utbud

Vad är räntefond?

En räntefond är en fond som investerar i värdepapper som ger en fast ränta, till exempel statsobligationer, statsskuldsväxlar, kommunobligationer, hypotekslån och företagscertifikat. Normalt placerar de 100 procent av fondförmögenheten i värdepapper som ger fast ränta. Nordnet erbjuder ett stort antal räntefonder. Alla syftar till att ge avkastning men innehåller också risker.

När ska man investera i en räntefond?

Att investera i räntefonder är främst ett sätt att sänka risken i sitt sparande. I allmänhet har räntefonder en lägre risk än aktiefonder. Man kan också använda räntefonder för att hitta specifika investeringsmöjligheter, t.ex. i andra valutor eller i särskilt utsatta företag.

Risker

Även om räntefonder generellt har lägre risker än aktiefonder, ska man vara medveten om att även räntesparande innebär risker. Nedan förklarar vi de olika risker som är förknippade med räntefonder.
Läs mer om risker

Nordnet utvalda fonder

Att hitta rätt i djungeln av alla fonder är definitivt en utmaning, bara på Nordnet har vi närmare 1000 fonder i vårt utbud att välja mellan. Nordnet Topp 30 är ett försök att göra det enklare för dig som kund att hitta bra fonder för långsiktigt sparande. Nordnet Topp 30 är ett urval baserat på en urvalsprocess där vi sorterar hela vårt fondutbud i 10 breda geografiska kategorier. Ur varje kategori plockar vi fram 2?3 fonder som vi bedömer har bäst förutsättningar att tillhöra de främsta inom respektive kategori framöver. Fonderna nedan tillhör kategorin räntefonder. Läs mer om Topp 30

Utveckling 1 år

Köp Nordea Realräntefond
2,65%
Köp Öhman Kort Ränta A
-0,50%
Köp Öhman Obligationsfond SEK A
2,80%

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.