Räntetorget

Ett räntebevis är kopplat till kreditrisken i ett bolag. Är kreditrisken hög, innebär det normalt en högre fast procentuell ränta än ett bolag som har lägre kreditrisk. Räntan som du får betalas ut kvartalsvis och är rörlig. Med kreditrisk menas risken att bolaget inte kan fullfölja sina finansiella åtaganden (läs mer under kredithändelse).
Idag finns ett flertal olika räntebevis. Räntebevisen är noterade på Stockholmsbörsens obligationsmarknad och handlas mellan 09:00 och 16:15. På Nordnet kan du ha räntebevis i din Aktie- och fonddepå, Investeringssparkonto (ISK) eller Kapitalförsäkring.
  Namn Ränta Underliggande Förfallodag Slutliga villkor
Köp RB AIR FRANCE N STIBOR 3M + 3,13% Air France 2019-01-20
Köp RB ALSTOM N STIBOR 3M + 1,65% Alstom 2019-07-20
Köp RB ARCMITTAL2 N STIBOR 3M + 2,85% ArcelorMittal 2019-01-20
Köp RB AVON N STIBOR 3M + 2,00% Avon Products Inc. 2019-10-20
Köp RB BOMBARDIER N STIBOR 3M + 2,25% Bombardier 2019-04-20
Köp RB BOMBARDIER2 N STIBOR 3M + 2,35% Bombardier Inc. 2019-10-20
Köp RB CARLSBERG N STIBOR 3M + 2,10% Carlsberg 2017-04-20
Köp RB COOPER N STIBOR 3M + 2,00% Cooper Tire & Rubber Co 2019-10-20
Köp RB INDEX EUHY2 N STIBOR 3M + 3,20% iTraxx Europe Crossover 2019-01-20
Köp RB INDEX EUHY3 N STIBOR 3M + 2,55% iTraxx Europe Crossover 2019-07-20
Köp RB LADBROKES N STIBOR 3M + 2,65% Ladbrokes 2019-04-20
Köp RB LADBROKES2 N STIBOR 3M + 2,25% Ladbrokes PLC 2019-10-20
Köp RB PEUGEOT N STIBOR 3M + 2,60% Peugot 2019-04-20
Köp RB REXEL N STIBOR 3M + 2,10% Rexel SA 2019-10-20
Köp RB SELECTA N STIBOR 3M + 0,00% 2020-01-20
Köp RB STORA ENSO3 N STIBOR 3M + 2,00% Stora Enso 2019-04-20
Köp RB TEL ITALIA N STIBOR 3M + 3,00% Telecom Italia 2019-01-20
Köp RB THYSSKRUPP N STIBOR 3M + 2,45% ThyssenKrupp 2019-01-20
Köp RB UPC N STIBOR 3M + 2,80% UPC 2019-04-20
Köp RB UPC2 N STIBOR 3M + 2,20% UPC Holding BV 2019-10-20
Köp RB UPM2 N STIBOR 3M + 2,05% UPM-Kymmene 2019-01-20
Köp RB US STEEL N STIBOR 3M + 3,30% US Steel 2019-10-20
STIBOR 3M för innevarande ränteperiod  =  0,26 Läs mer
Se avancerad lista
Ränteutbetalningar
Vad är STIBOR?
Upplupen ränta
Vad händer vid löptidens slut?
Kredithändelse
Hur beräknas marknadsvärdet?
Prislista
Hur skiljer sig räntebevis från företagsobligationer?

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.