Räntetorget

Via Nordnet kan du även handla räntebärande instrument utgivna av bl.a staten, bostadsinstitut, banker och företag. Exempelvis olika typer av obligationer, konvertibler och diskonteringsinstrument.

Handel i dessa instrument är ofta manuell och görs på obligationsmarknaden eller penningmarknaden normalt i poster om 1 000 000 nominellt. Ring Nordnets mäklare på 08-506 33 100 för mer information.

Obligationer Diskonteringsinstrument Konvertibler

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.