Vad är Tiotaggare - Alternativ ITP?

Välj bokstav: A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · w · X · Y · Z · Å · Ä · Ö

Vad är Tiotaggare - Alternativ ITP?

Tjänsteman med ITP och som har en pensionsmedförande lön överstigande tio inkomstbelopp (i vissa avtal: förhöjt prisbasbelopp), kan efter arbetsgivarens samtycke välja en alternativ pensionslösning, en s k "tiotaggarlösning". Det innebär att man lyfter ut spar- och efterlevandepremien som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp, och den försäkrade kan därmed istället själv placera dessa delar enligt egna önskemål, t ex i fonder.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.