Vad är överförsäkring?

Välj bokstav: A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · w · X · Y · Z · Å · Ä · Ö

Vad är överförsäkring?

Överförsäkring innebär att den försäkrades sammanlagda sjukförmåner, i förhållande till arbetsinkomsten, är större än vad försäkringsbolaget skulle bevilja vid tecknandet av en ny försäkring.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.