Vad är Market maker?

Välj bokstav: A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · w · X · Y · Z · Å · Ä · Ö

Vad är Market maker?

Detta är en bank eller fondkommissionär som förbinder sig att ställa ut köp- och säljkurser i en option (underförstått när ingen annan gör det). I market makerns åtagande ingår också att hålla en visst minsta spread, dvs skillnaden mellan köp- och säljkurser. Market makern är alltså en viktig part för att handeln i exempelvis warranter ska fungera, speciellt om handeln i övrigt är låg. De banker som utfärdar warranter står också i praktiken för market maker-funktionen.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.