Krediter & Limiter

Blankning

Nordnet erbjuder möjligheten att blanka ett antal aktier direkt via Internet.

Vilka aktier går att blanka?

Om du vill blanka någon aktie som inte finns på listan kan du ringa till våra mäklare som då kontrollerar om det finns möjlighet att blanka och låna upp just den aktien. Nordnet tar upp aktielån efter utförd blankning endast om återköp inte genomförts under samma dag. Utbudet av aktier som går att låna ändras kontinuerligt och påverkas förutom av efterfrågan och pris av flera andra faktorer som t.ex. marknadsläget och företagsspecifika händelser. Nordnets lista över blankningsbara aktier är en summering av de aktier långivarna för närvarande erbjuder. Listan kan dock inte ses som en garanti för att aktielån kan tas upp eller ett skydd mot att långivaren inte kräver tillbaka sina aktier. Listan uppdateras kontinuerligt.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.