Info om Nordnet sakförsäkringar

Nordnet sakförsäkring har upphört

Från den 1 januari 2013 erbjuder Nordnet inte längre nyteckning av sakförsäkringar. Om du sedan tidigare har en sakförsäkring hos Nordnet försäkring fortsätter den naturligvis att gälla precis som tidigare.

Har du frågor eller skadeärende ska du kontakta försäkringsgivaren Codan. Codans kundservice och skadeservice sköts av deras dotterbolag Trygg Hansa. De har öppet mån-fred kl 08.00 - 17.00 och har telefonnummer 0771-53 43 00.

Om Codan Forsikring A/S

Codan Försäkring svarar för alla juridiska och ekonomiska förpliktelser kring försäkringslösningen. Codan är Danmarks tredje största försäkringsbolag och har verksamhet i Danmark, Norge och Sverige samt i Lettland och Litauen. Codan är ett dotterföretag till det multinationella försäkringsbolaget RSA. För mer information om Codan,
klicka här: www.codan.dk .

Kontakt

Försäkringsgivare
Codan Forsikring A/S
Gl Kongevej 60
1790 Köpenhamn - Danmark

Reg.nr i Danmark 1052 96 38
Säte: Köpenhamn

Kontakt i Sverige
Nordnet Försäkring
106 26 Stockholm
Epost: forsakring@nordnet.se

Med vänliga hälsningar,

Nordnet Försäkring
106 26 Stockholm
Epost: kundservice@codanforsakring.se

FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.