Blanketter

Fyll i och skriv ut blanketter nedan. Bifoga en kopia av din id-handling när du skickar in det signerade avtalet till oss.
Glöm inte underskrift där det behövs!
Skickas portofritt till: Frisvar
Nordnet Bank AB, 20538370, 110 30 Stockholm

Ansökningshandlingar och Villkor

Vill du öppna investeringssparkonto skickar du in ett ifyllt och undertecknat Avtal om investeringssparkonto. Du kan också öppna ett investeringssparkonto automatiskt via Bli kund.

Kundidentifiering

Här finner du blanketter för de fall då särskild identifiering eller kundkännedom behövs i samband med din ansökan.

Terminshandel

Önskar du handla svenska terminer (OMXS30 Futures) i SEK på ett investeringssparkonto skickar du in ett ifyllt och undertecknat Derivathandelsavtal. För att kunna handla med terminer behöver du även komplettera med avtalen förfogande-/belåningsavtal och ansökan om kreditkonto. (se belåning).

Belåning

För att ansöka om belåning/pantsättning av ditt investeringssparkonto fyller du i och skriver ut blanketten Ansökan om kreditkonto och Förfogande/belåningsavtal, signera och skicka dessa till oss per post.

Nordnet AutoTrader, Stop Loss, nExt API och automatisk handel

Med stop loss och Nordnet AutoTrader kan du minimera dina förluster eller ta hem vinst utan att du behöver sitta vid datorn. Det finns dock vissa risker med användningen av dessa automatiserade handelsfunktioner, så läs informationen nedan innan du sätter igång.

Fullmakt

En fullmakt kan behövas om du vill ge annan person åtkomst till ditt investeringssparkonto via egen inloggning. Vilken fullmakt som ska användas beror på vad den andra personen ska vara behörig att göra på kontot.
Fullmakt ger full behörighet att handla, teckna tilläggsavtal och överföra pengar från kontot.
Begränsad fullmakt ger behörighet att handla och teckna tilläggsavtal men inte till överföring.
Handelsfullmakt ger enbart behörighet till att handla på kontot.
Föräldrafullmakt behövs inte, då den ingår i ”Avtal om investeringssparkonto för minderårig”.

Överföringsuppdrag

Nedanstående blanketter kan du använda om du vill flytta aktier och fonder till ett Investeringssparkonto. Det finns en blankett för flytt från en aktie- och fonddepå hos Nordnet och en blankett avsedd för flytt från ett investeringssparkonto hos annat institut.
Inflytt av värdepapper från aktie- och fonddepå till ett investeringssparkonto ses skattemässigt som en försäljning varför du ska deklarera affären på vanligt sätt. Nordnet skickar kontrolluppgift till Skatteverket.

Shareville

Nedan finns gällande villkor för sociala depåer på Shareville.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.