Blanketter

Fyll i och skriv ut blanketter nedan. Bifoga en kopia av din id-handling när du skickar in det signerade avtalet till oss.
Glöm inte underskrift där det behövs!
Skickas portofritt till: Frisvar
Nordnet Bank AB, 20538370, 110 30 Stockholm

Ansökningshandlingar och Villkor

Vill du öppna depå för värdepapper skickar du in ett ifyllt och undertecknat Depå-/kontoavtal. Du kan också öppna ett konto direkt med e-legitimation.

Kundidentifiering

Här finner du blanketter för de fall då särskild identifiering eller kundkännedom behövs i samband med din ansökan.

Options- och terminshandel

Önskar du handla med derivat (optioner och terminer) skriver du ut och skickar oss ett Derivathandelsavtal.

Vill du ställa ut optioner samt handla med terminer, bifoga även avtalen Förfogande/belåningsavtal och Kreditavtal (se Belåning).

Belåning

För att ansöka om värdepappersbelåning fyller du i och skriver ut blanketten Kreditavtal och Förfogande/belåningsavtal, signera och skicka dessa till oss per post. Vi behöver även bifogat per post Förhandsinformation på önskad kreditlimit.

Är du juridisk person eller bosatt utomlands vill vi att du skickar in en Borgensförbindelse (se Borgen).

Dessa avtal krävs även vid ansökan om blankning tillsammans med Ramavtal för
VP lån
(se Blankning) samt om du vill ställa ut optioner eller handla med terminer
(se Options och terminshandel).

Blankning

För att ansöka om blankning skriver ut och skickar oss blanketten Ramavtal för VP lån tillsammans med Förfogande/belåningsavtal och Kreditavtal (se Belåning).

Nordnet AutoTrader, Stop Loss, nExt API och automatisk handel

Med stop loss och Nordnet AutoTrader kan du minimera dina förluster eller ta hem vinst utan att du behöver sitta vid datorn. Det finns dock vissa risker med användningen av dessa automatiserade handelsfunktioner, så läs informationen nedan innan du sätter igång.

Borgen

Ska du gå i borgen för en annan Nordnetkund skriver du ut och postar oss nedanstående blankett.

Fullmakt

En fullmakt kan behövas om du vill ge annan person åtkomst till din depå via egen inloggning. Vilken fullmakt som ska användas beror på vad den andra personen skall vara behörig att göra på depån.
Fullmakt ger full behörighet att handla, teckna tilläggsavtal och överföra pengar från depån.
Begränsad fullmakt ger behörighet att handla och teckna tilläggsavtal men inte till överföring.
Handelsfullmakt ger enbart behörighet till att handla på depån.

Öppnar du en depå för minderårig kan du som förälder skicka in en Föräldrafullmakt för att kunna disponera depån från egen inloggning.

Överföringsuppdrag

Nedanstående blanketter kan du använda för att flytta in aktier och fonder, begära uttag till ej föranmälda konton samt avsluta din depå.

Vilken fullmakt som ska användas vid aktieflytt beror på om du vill flytta aktier från depåkonto hos annan förvaltare (Överförings/avslutsfullmakt för depå) eller från värdepapperskonto (Överföringsuppdrag för VP konto).

Strukturerade produkter

Denna blankett kan du signera och skicka till oss per fax eller inscannad via e-post.

Shareville

Nedan finns gällande villkor för sociala depåer på Shareville.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.