Bli kund

Öppna aktie- och fonddepå

Aktie- och fonddepå

Här öppnar du enkelt och kostnadsfritt en aktie- och fonddepå. Du kan spara i aktier, fonder och andra värdepapper till riktigt bra villkor. Du får alla verktyg och all information du behöver för ditt sparande, samlat på en plats för bättre överblick och kan enkelt göra ändringar i sparandet.

Pengarna på en aktie och fonddepå omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kund har rätt till ersättning på ett belopp motsvarande maximalt 950 000 kronor. Utöver detta belopp kan du få ytterligare ersättning med högst fem miljoner kronor (tilläggsbelopp) om du på ett tillförlitligt sätt visar att insättningarna avser medel som hänförs till vissa i lagen särskilt angivna livshändelser. Riksgälden ska som huvudregel göra ersättningen tillgänglig för dig inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Information om priser kring handel av finansiella värdepapper och övriga tilläggstjänster finner du i vår prislista.
Mer om aktie- och fonddepå.

 

För att bli kund ska din bostadsadress och skatterättsliga hemvist vara inom EU, EES eller Schweiz. Vissa kontotyper kan ha ytterligare begränsningar.

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter läs här.

Ansökan aktie- och fonddepå

·
för privatperson
Är du skattskyldig i Sverige?
Är du amerikansk medborgare, skatt- eller deklarationsskyldig i annat land än Sverige?
+ Lägg till skatteland
+ Lägg till skatteland
+ Lägg till skatteland
Då utländskt skatteregistreringsnr saknas behöver vi ytterligare information:
 


* Logga in för enklare registrering.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.