Bli kund

Öppna Kapitalförsäkring

Kapitalförsäkring

Med en kapitalförsäkring kan du investera i olika typer av värdepapper.

- Du kan ta ut pengar när du vill, kostnadsfritt
- Du kan få utbetalningar månadsvis
- Du kan välja förmånstagare helt fritt
- Du slipper deklarera dina vinster och förluster
- Du betalar en årlig schablonskatt på värdet (0,375 procent 2017)
- Försäkringen omfattas av förmånsrätten

Du kan samla ditt sparande i en kapitalförsäkring genom att flytta in pengar från andra konton. Du kan inte flytta värdepapper till en kapitalförsäkring.


Priser för handel av värdepapper och tilläggstjänster hittar du i vår prislista.
Mer om kapitalförsäkring.

 

För att bli kund ska din bostadsadress och skatterättsliga hemvist vara inom EU, EES eller Schweiz. Vissa kontotyper kan ha ytterligare begränsningar.

Ansökan Kapitalförsäkring

·
för privatperson
Är du skattskyldig i Sverige?
Är du amerikansk medborgare, skatt- eller deklarationsskyldig i annat land än Sverige?
+ Lägg till skatteland
+ Lägg till skatteland
+ Lägg till skatteland
Då utländskt skatteregistreringsnr saknas behöver vi ytterligare information:
Förmånstagare
* Logga in för enklare registrering.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.