Bli kund

Öppna Investeringssparkonto

Investeringssparkonto

Med ett investeringssparkonto kan du investera i aktier och fonder med mera, och du slipper deklarera dina affärer.

- Du kan ta ut pengar när du vill, kostnadsfritt
- Du slipper deklarera dina vinster och förluster
- Du betalar en årlig schablonskatt på dina tillgångar och insättningar (0,447 procent för 2018)
- insättningsgarantin och investerarskyddet gäller

Du kan samla ditt sparande på ett investeringssparkonto genom att flytta in värdepapper och pengar från andra konton. Tänk på att flytt av värdepapper beskattas som en försäljning.

Priser för handel av värdepapper och tilläggstjänster hittar du i vår  prislista.

För att bli kund ska din bostadsadress och skatterättsliga hemvist vara inom EU, EES eller Schweiz. Vissa kontotyper kan ha ytterligare begränsningar.

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter läs här.

Ansökan Investeringssparkonto

·
för privatperson
Är du skattskyldig i Sverige?
Är du amerikansk medborgare, skatt- eller deklarationsskyldig i annat land än Sverige?
+ Lägg till skatteland
+ Lägg till skatteland
+ Lägg till skatteland
Då utländskt skatteregistreringsnr saknas behöver vi ytterligare information:
 
* Logga in för enklare registrering.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.