Bli kund

Öppna IPS

IPS-depå

Eftersom den generella avdragsrätten för privat pensionssparande försvinner, kommer man att betala dubbel skatt på pengar som man forsätter spara i en IPS.

Vi rekommenderar därför att du pensionssparar via en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto istället.

Du kan öppna en IPS om:
- Du vill flytta hit pengar från en IPS i annan bank
- Du är egen företagare eller saknar pensionsrätt genom din anställning, och därmed har rätt till avdrag

Priser för handel av värdepapper och tilläggstjänster hittar du i vår prislista.

Mer om IPS.

 

Kontoavgift 0 SEK
Insättningsavgift 0 SEK
Årlig avkastningsskatt 2015 0 SEK
Internetdepå 0 SEK

För att bli kund ska din bostadsadress och skatterättsliga hemvist vara inom EU, EES eller Schweiz. Vissa kontotyper kan ha ytterligare begränsningar.

Ansökan IPS-depå

·
för privatperson
Är du skattskyldig i Sverige?
Är du amerikansk medborgare, skatt- eller deklarationsskyldig i annat land än Sverige?
+ Lägg till skatteland
+ Lägg till skatteland
+ Lägg till skatteland
Då utländskt skatteregistreringsnr saknas behöver vi ytterligare information:
Förmånstagare
* Logga in för enklare registrering.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.