Bli kund

Öppna Sparkonto

Sparkonto

Här öppnar du sparkonto - vårt enklaste sparande. När du inte vill ha dina sparpengar placerade i värdepapper kan du välja att placera dem på ett sparkonto hos oss.

Pengarna på ett sparkonto omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kund har rätt till ersättning på ett belopp motsvarande maximalt 950 000 kronor. Utöver detta belopp kan du få ytterligare ersättning med högst fem miljoner kronor (tilläggsbelopp) om du på ett tillförlitligt sätt visar att insättningarna avser medel som hänförs till vissa i lagen särskilt angivna livshändelser. Riksgälden ska som huvudregel göra ersättningen tillgänglig för dig inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

 

  • Vår bästa ränta
  • Fria uttag och insättningar
  • Kostnadsfritt, inga årsavgifter eller andra avgifter
  • Inga krångliga räntetrappor eller krav på minsta insättning

För att bli kund ska din bostadsadress och skatterättsliga hemvist vara inom EU, EES eller Schweiz. Vissa kontotyper kan ha ytterligare begränsningar.

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter läs här.

ANSÖKAN SPARKONTO

·
för minderårig
Fyll i den minderåriges uppgifter. För e-post och telefon kan den myndiges uppgifter användas.
Är du skattskyldig i Sverige?
Är du amerikansk medborgare, skatt- eller deklarationsskyldig i annat land än Sverige?
+ Lägg till skatteland
+ Lägg till skatteland
+ Lägg till skatteland
Då utländskt skatteregistreringsnr saknas behöver vi ytterligare information:
 
* Logga in för enklare registrering.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.