Bli kund

Öppna Kapitalförsäkring

Kapitalförsäkring

Kapitalförsäkring för företag kan tecknas av aktiebolag och handelsbolag. Ni sätter in skattade pengar i försäkringen och tar därmed också ut skattade pengar. All handel är deklarationsbefriad, ni betalar ingen kapitalvinstskatt eller skatt på utdelning på svenska aktier. Nordnet erbjuder dessutom fria uttag och insättningar. Vid behov kan ni även belåna försäkringen. Den enda skatt du betalar är en årlig avkastningsskatt på försäkringens värde den 1 januari och dina insättningar under året. För 2017 är avkastningsskatten för denna typ av försäkring 0,375 %.

Information om priser kring handel av finansiella värdepapper och övriga tilläggstjänster finner du i vår prislista.

 

För att bli kund ska bolagets säte alternativt filial med fast driftsställe vara i Sverige.

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter läs här.

Ansökan Kapitalförsäkring

·
för företag
Fyll i nedan om fakturering önskas
Har företaget skatterättslig hemvist i annat land än Sverige?
Är företaget ett finansiellt institut, det vill säga ett kreditinstitut, ett värdepappersbolag, ett fondbolag eller någon annan typ av företag som innehar och/eller förvaltar finansiella tillgångar åt någon annan?
 


* Logga in för enklare registrering.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.