Bli kund

Öppna Kapitalförsäkring

Kapitalförsäkring

Med en kapitalförsäkring kan du investera i olika typer av värdepapper.

- Du kan ta ut pengar när du vill, kostnadsfritt
- Du kan få utbetalningar månadsvis
- Du kan välja förmånstagare helt fritt
- Du slipper deklarera dina vinster och förluster
- Du betalar en årlig schablonskatt på värdet (0,375 procent 2017)
- Försäkringen omfattas av förmånsrätten

Du kan samla ditt sparande i en kapitalförsäkring genom att flytta in pengar från andra konton. Du kan inte flytta värdepapper till en kapitalförsäkring.


Priser för handel av värdepapper och tilläggstjänster hittar du i vår prislista.
Mer om kapitalförsäkring.

 

För att bli kund ska din bostadsadress och skatterättsliga hemvist vara inom EU, EES eller Schweiz. Vissa kontotyper kan ha ytterligare begränsningar.

Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter läs här.

Ansökan Kapitalförsäkring

·
för minderårig
Fyll i den minderåriges uppgifter. För e-post och telefon kan den myndiges uppgifter användas.
Är du skattskyldig i Sverige?
Är du amerikansk medborgare, skatt- eller deklarationsskyldig i annat land än Sverige?
+ Lägg till skatteland
+ Lägg till skatteland
+ Lägg till skatteland
Då utländskt skatteregistreringsnr saknas behöver vi ytterligare information:
 
* Logga in för enklare registrering.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.