Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj SEK Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
- 67,79 14 -1 898 080 1 898 080 28 000 0 28 000 0 -28 000
- 88,48 8 -424 704 424 704 4 800 0 4 800 0 -4 800
74,50 - 4 291 817 291 817 3 917 3 917 0 0 3 917
145,54 - 2 98 385 98 385 676 676 0 0 676
- 160,65 1 -43 054 43 054 268 0 268 0 -268
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.