Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj SEK Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
18,89 18,84 61 -1 195 363 1 685 032 89 421 12 964 76 457 0 -63 493
54,67 54,71 12 -39 754 125 480 2 294 784 1 510 0 -726
- 45,95 11 -68 001 68 001 1 480 0 1 480 0 -1 480
- 6,47 5 -61 427 61 427 9 500 0 9 500 0 -9 500
355,00 355,74 4 39 030 58 240 164 137 27 0 110
- 300,00 1 -6 000 6 000 20 0 20 0 -20

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.