Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj SEK Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
749,97 750,63 112 3 676 204 3 988 464 5 318 5 110 208 0 4 902
22,51 22,36 36 -130 932 862 738 38 472 16 253 22 219 0 -5 966
14,04 13,95 35 -363 202 366 010 26 237 100 26 137 0 -26 037
10,42 - 43 277 903 277 903 26 680 26 680 0 0 26 680
155,57 - 6 273 497 273 497 1 758 1 758 0 0 1 758
544,56 524,99 6 -103 932 250 962 473 135 338 0 -203
35,50 35,00 11 100 959 191 259 5 406 4 116 1 290 0 2 826
- 101,80 3 -109 638 109 638 1 077 0 1 077 0 -1 077
- 117,77 4 -109 412 109 412 929 0 929 0 -929
- 125,80 3 -44 407 44 407 353 0 353 0 -353
115,86 - 6 35 686 35 686 308 308 0 0 308
- 6,88 13 -33 334 33 334 4 845 0 4 845 0 -4 845
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.