Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj SEK Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
87,53 88,17 37 -49 113 1 440 785 16 399 7 950 8 449 0 -499
- 147,13 58 -992 218 992 218 6 744 0 6 744 0 -6 744
- 77,17 33 -752 842 752 842 9 755 0 9 755 0 -9 755
- 56,93 9 -160 950 160 950 2 827 0 2 827 0 -2 827
- 390,00 4 -160 290 160 290 411 0 411 0 -411
85,70 85,67 5 -103 312 129 022 1 506 150 1 356 0 -1 206
27,95 - 3 107 299 107 299 3 839 3 839 0 0 3 839
- 53,82 6 -107 273 107 273 1 993 0 1 993 0 -1 993
- 181,80 5 -107 080 107 080 589 0 589 0 -589
- 84,20 2 -53 635 53 635 637 0 637 0 -637
100,80 - 2 53 626 53 626 532 532 0 0 532
- 169,50 2 -53 562 53 562 316 0 316 0 -316
331,00 - 1 50 974 50 974 154 154 0 0 154
- 160,30 1 -36 548 36 548 228 0 228 0 -228
- 50,30 1 -1 258 1 258 25 0 25 0 -25

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.