Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj SEK Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
48,32 49,58 95 -998 035 6 048 762 123 329 52 266 71 063 0 -18 797
558,22 560,00 15 -3 199 883 3 577 238 6 389 338 6 051 0 -5 713
309,72 318,08 17 -267 358 1 553 323 4 938 2 076 2 862 0 -786
- 171,00 20 -869 694 869 694 5 086 0 5 086 0 -5 086
84,27 - 22 589 913 589 913 7 000 7 000 0 0 7 000
57,72 - 4 472 939 472 939 8 193 8 193 0 0 8 193
- 13,56 5 -107 070 107 070 7 896 0 7 896 0 -7 896
9,86 - 3 32 618 32 618 3 307 3 307 0 0 3 307
152,65 - 3 25 951 25 951 170 170 0 0 170
249,00 - 1 24 900 24 900 100 100 0 0 100
- 96,50 2 -24 125 24 125 250 0 250 0 -250
769,00 - 1 21 532 21 532 28 28 0 0 28
199,00 - 1 19 900 19 900 100 100 0 0 100
26,80 27,20 4 -100 13 500 500 250 250 0 0
21,80 - 2 10 355 10 355 475 475 0 0 475
- 23,50 2 -4 888 4 888 208 0 208 0 -208
- 6,00 1 -4 674 4 674 779 0 779 0 -779
9,80 - 1 4 665 4 665 476 476 0 0 476
- 5,72 1 -572 572 100 0 100 0 -100
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.