Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj SEK Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
- 5,46 22 -565 325 565 325 103 500 0 103 500 0 -103 500
- 184,55 4 -324 800 324 800 1 760 0 1 760 0 -1 760
19,50 19,78 19 -283 223 318 323 16 109 900 15 209 0 -14 309
88,50 - 1 88 500 88 500 1 000 1 000 0 0 1 000
483,24 485,00 2 13 882 86 632 179 104 75 0 29
43,30 - 6 77 940 77 940 1 800 1 800 0 0 1 800
- 1,65 4 -56 224 56 224 34 000 0 34 000 0 -34 000
11,14 - 2 52 915 52 915 4 750 4 750 0 0 4 750
150,40 - 1 51 437 51 437 342 342 0 0 342
39,95 - 4 45 586 45 586 1 141 1 141 0 0 1 141
19,60 - 3 39 200 39 200 2 000 2 000 0 0 2 000
- 57,55 1 -17 265 17 265 300 0 300 0 -300
- 232,60 1 -8 141 8 141 35 0 35 0 -35
23,74 - 3 4 487 4 487 189 189 0 0 189
28,85 - 1 4 241 4 241 147 147 0 0 147
0,47 - 1 968 968 2 060 2 060 0 0 2 060

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.