Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj SEK Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
- 27,01 18 -597 053 597 053 22 101 0 22 101 0 -22 101
- 19,62 2 -274 660 274 660 14 000 0 14 000 0 -14 000
7,32 - 7 248 880 248 880 34 000 34 000 0 0 34 000
11,16 11,77 14 -67 478 134 438 11 576 3 000 8 576 0 -5 576
- 165,00 4 -114 015 114 015 691 0 691 0 -691
- 82,40 1 -70 287 70 287 853 0 853 0 -853
- 134,00 2 -67 000 67 000 500 0 500 0 -500
74,70 - 1 64 989 64 989 870 870 0 0 870
- 379,00 3 -62 156 62 156 164 0 164 0 -164
174,60 - 2 52 380 52 380 300 300 0 0 300
126,10 - 1 50 440 50 440 400 400 0 0 400
53,60 - 1 42 880 42 880 800 800 0 0 800
141,20 138,29 7 -22 752 42 520 306 70 236 0 -166
- 130,00 4 -39 000 39 000 300 0 300 0 -300
- 3,10 2 -31 000 31 000 10 000 0 10 000 0 -10 000
- 13,50 1 -18 225 18 225 1 350 0 1 350 0 -1 350
- 5,92 6 -14 795 14 795 2 500 0 2 500 0 -2 500
27,75 - 1 13 875 13 875 500 500 0 0 500
- 0,78 12 -11 745 11 745 14 999 0 14 999 0 -14 999
70,20 - 1 10 670 10 670 152 152 0 0 152
9,65 - 1 9 650 9 650 1 000 1 000 0 0 1 000
97,65 - 2 5 859 5 859 60 60 0 0 60
- 11,28 1 -3 339 3 339 296 0 296 0 -296
51,60 - 1 52 52 1 1 0 0 1

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.