Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj SEK Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
24,45 24,49 22 -731 776 844 722 34 499 2 310 32 189 401 -29 879
314,94 - 15 645 622 645 622 2 050 2 050 0 0 2 050
17,00 - 14 552 500 552 500 32 500 32 500 0 0 32 500
- 76,60 11 -390 660 390 660 5 100 0 5 100 0 -5 100
12,68 12,76 21 194 804 388 556 30 593 23 000 7 593 2 000 15 407
25,18 - 17 347 475 347 475 13 800 13 800 0 0 13 800
- 215,67 9 -345 078 345 078 1 600 0 1 600 0 -1 600
321,77 - 5 141 577 141 577 440 440 0 0 440
81,10 81,12 4 4 852 134 644 1 660 860 800 0 60
- 38,11 8 -114 318 114 318 3 000 0 3 000 0 -3 000
26,47 - 6 108 540 108 540 4 100 4 100 0 0 4 100
- 4,56 13 -103 919 103 919 22 800 0 22 800 0 -22 800
- 181,04 8 -99 571 99 571 550 0 550 0 -550
6,88 - 2 82 560 82 560 12 000 12 000 0 0 12 000
54,47 - 8 81 701 81 701 1 500 1 500 0 0 1 500
95,90 - 7 76 720 76 720 800 800 0 0 800
- 349,40 1 -52 410 52 410 150 0 150 0 -150
- 50,20 1 -40 963 40 963 816 0 816 0 -816
- 219,00 1 -32 850 32 850 150 0 150 0 -150
- 53,90 1 -4 043 4 043 75 0 75 0 -75
- 20,20 1 -3 030 3 030 150 0 150 0 -150
- 50,00 1 -1 600 1 600 32 0 32 0 -32
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.