Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj SEK Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
- 510,00 4 -2 550 000 2 550 000 5 000 0 5 000 0 -5 000
132,35 129,10 6 -1 211 590 1 370 410 10 600 600 10 000 0 -9 400
206,10 - 2 154 575 154 575 750 750 0 0 750
- 566,00 2 -84 900 84 900 150 0 150 0 -150
86,15 - 3 60 305 60 305 700 700 0 0 700
- 81,80 2 -40 900 40 900 500 0 500 0 -500
10,50 10,36 4 -9 175 32 275 3 100 1 100 2 000 0 -900
- 161,25 1 -32 250 32 250 200 0 200 0 -200
17,10 - 2 31 327 31 327 1 832 1 832 0 0 1 832
20,50 - 1 21 156 21 156 1 032 1 032 0 0 1 032
- 79,00 2 -19 750 19 750 250 0 250 0 -250
171,00 - 1 17 100 17 100 100 100 0 0 100
- 25,00 2 -13 750 13 750 550 0 550 0 -550
- 9,32 3 -13 352 13 352 1 433 0 1 433 0 -1 433
47,00 - 1 1 410 1 410 30 30 0 0 30

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.