Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj SEK Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
163,00 163,70 11 -7 000 3 267 000 20 000 10 000 10 000 0 0
124,41 124,70 18 73 892 2 567 892 20 617 10 617 10 000 0 617
40,24 41,01 29 -19 178 2 441 574 60 100 30 100 30 000 0 100
128,40 - 6 1 284 000 1 284 000 10 000 10 000 0 0 10 000
88,04 - 13 1 020 339 1 020 339 11 590 11 590 0 0 11 590
289,35 290,95 25 -166 968 572 054 1 970 700 1 270 0 -570
- 94,02 3 -106 248 106 248 1 130 0 1 130 0 -1 130
- 22,62 7 -100 145 100 145 4 428 0 4 428 0 -4 428
- 50,65 1 -75 975 75 975 1 500 0 1 500 0 -1 500
- 183,04 2 -73 215 73 215 400 0 400 0 -400
- 87,25 3 -71 981 71 981 825 0 825 0 -825
25,90 - 4 64 750 64 750 2 500 2 500 0 0 2 500
- 169,70 1 -33 940 33 940 200 0 200 0 -200
- 0,41 6 -33 385 33 385 81 887 0 81 887 0 -81 887
2,20 - 3 33 041 33 041 15 000 15 000 0 0 15 000
149,84 - 4 29 968 29 968 200 200 0 0 200
- 290,00 1 -24 650 24 650 85 0 85 0 -85
- 111,20 2 -22 240 22 240 200 0 200 0 -200
10,50 10,64 2 -6 125 15 155 1 430 430 1 000 0 -570
32,95 - 1 13 180 13 180 400 400 0 0 400
- 33,01 3 -5 282 5 282 160 0 160 0 -160

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.