Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj SEK Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
42,45 - 46 13 349 421 13 349 421 314 474 314 474 0 0 314 474
- 253,87 165 -11 309 183 11 309 183 44 548 0 44 548 0 -44 548
- 23,82 100 -3 975 506 3 975 506 166 887 0 166 887 0 -166 887
116,31 - 119 2 342 769 2 342 769 20 143 20 143 0 0 20 143
- 77,93 87 -2 211 069 2 211 069 28 373 0 28 373 0 -28 373
- 64,42 16 -516 172 516 172 8 012 0 8 012 0 -8 012
129,75 - 35 342 285 342 285 2 638 2 638 0 0 2 638
86,86 - 28 266 488 266 488 3 068 3 068 0 0 3 068
88,41 87,12 18 48 416 221 775 2 523 1 528 995 0 533
115,25 115,28 23 115 473 180 721 1 568 1 285 283 0 1 002
60,96 - 22 171 911 171 911 2 820 2 820 0 0 2 820
10,76 - 3 62 623 62 623 5 820 5 820 0 0 5 820
- 24,95 10 -59 441 59 441 2 382 0 2 382 0 -2 382
- 8,82 22 -57 828 57 828 6 557 0 6 557 0 -6 557
- 49,81 25 -30 284 30 284 608 0 608 0 -608
- 68,91 4 -28 941 28 941 420 0 420 0 -420
117,31 - 7 19 357 19 357 165 165 0 0 165
- 47,37 17 -17 669 17 669 373 0 373 0 -373
- 2,94 5 -13 590 13 590 4 622 0 4 622 0 -4 622
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.