Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj SEK Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
215,00 - 19 37 765 825 37 765 825 175 655 175 655 0 0 175 655
132,76 - 88 1 858 644 1 858 644 14 000 14 000 0 0 14 000
81,80 81,80 11 -537 426 819 145 10 014 1 722 8 292 219 -6 570
- 106,59 47 -241 109 241 109 2 262 0 2 262 0 -2 262
78,00 - 25 225 818 225 818 2 895 2 895 0 0 2 895
- 63,44 29 -214 872 214 872 3 387 0 3 387 0 -3 387
- 177,76 16 -159 808 159 808 899 0 899 0 -899
317,50 - 3 142 875 142 875 450 450 0 0 450
127,40 - 33 110 581 110 581 868 868 0 0 868
134,00 - 5 102 377 102 377 764 764 0 0 764
- 66,19 16 -81 806 81 806 1 236 0 1 236 0 -1 236
- 257,21 10 -59 672 59 672 232 0 232 0 -232
53,01 - 14 57 515 57 515 1 085 1 085 0 0 1 085
- 117,83 15 -42 771 42 771 363 0 363 0 -363
- 140,60 1 -3 234 3 234 23 0 23 0 -23

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.