Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj SEK Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
134,84 - 82 6 877 020 6 877 020 51 000 51 000 0 0 51 000
- 154,54 62 -481 852 481 852 3 118 0 3 118 0 -3 118
29,60 29,58 70 210 592 405 544 13 704 10 409 3 295 440 7 114
- 179,54 22 -336 646 336 646 1 875 0 1 875 0 -1 875
81,97 - 24 151 898 151 898 1 853 1 853 0 0 1 853
138,89 - 22 145 418 145 418 1 047 1 047 0 0 1 047
97,45 - 24 142 574 142 574 1 463 1 463 0 0 1 463
22,85 - 3 124 441 124 441 5 446 5 446 0 0 5 446
49,98 - 16 120 612 120 612 2 413 2 413 0 0 2 413
- 86,14 30 -116 809 116 809 1 356 0 1 356 0 -1 356
348,52 - 19 110 481 110 481 317 317 0 0 317
97,50 - 5 105 885 105 885 1 086 1 086 0 0 1 086
55,10 - 13 102 705 102 705 1 864 1 864 0 0 1 864
- 120,84 14 -89 539 89 539 741 0 741 0 -741
- 142,71 21 -60 079 60 079 421 0 421 0 -421
- 70,27 13 -57 759 57 759 822 0 822 0 -822
175,54 - 30 46 694 46 694 266 266 0 0 266
110,07 - 23 36 873 36 873 335 335 0 0 335
16,20 - 2 16 200 16 200 1 000 1 000 0 0 1 000
- 13,59 2 -10 750 10 750 791 0 791 0 -791
- 230,56 18 -4 611 4 611 20 0 20 0 -20

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.