Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj SEK Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
- 107,05 84 -3 527 698 3 527 698 32 955 0 32 955 0 -32 955
57,80 - 73 3 261 134 3 261 134 56 421 56 421 0 0 56 421
4,05 - 88 1 561 570 1 561 570 385 402 385 402 0 0 385 402
- 105,19 20 -690 904 690 904 6 568 0 6 568 0 -6 568
- 279,51 32 -219 412 219 412 785 0 785 0 -785
- 502,36 17 -183 865 183 865 366 0 366 0 -366
133,23 - 12 171 333 171 333 1 286 1 286 0 0 1 286
- 116,25 13 -163 215 163 215 1 404 0 1 404 0 -1 404
- 59,80 12 -143 648 143 648 2 402 0 2 402 0 -2 402
- 127,39 21 -124 333 124 333 976 0 976 0 -976
93,02 - 14 103 810 103 810 1 116 1 116 0 0 1 116
- 33,21 4 -94 244 94 244 2 838 0 2 838 0 -2 838
166,35 - 12 47 243 47 243 284 284 0 0 284
67,40 - 3 31 543 31 543 468 468 0 0 468
- 136,30 6 -13 630 13 630 100 0 100 0 -100
- 69,00 1 -2 553 2 553 37 0 37 0 -37
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.