Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj SEK Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
9,02 8,97 5 -5 899 35 899 3 992 1 663 2 329 0 -666
- 5,00 2 -15 508 15 508 3 100 0 3 100 0 -3 100
- 9,08 1 -15 036 15 036 1 656 0 1 656 0 -1 656
2,54 - 1 15 009 15 009 5 909 5 909 0 0 5 909
8,32 - 1 191 191 23 23 0 0 23
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.