Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj SEK Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
- 19,42 32 -873 432 873 432 44 979 0 44 979 0 -44 979
103,01 - 17 291 737 291 737 2 832 2 832 0 0 2 832
181,04 180,84 3 126 802 253 390 1 400 1 050 350 0 700
- 304,92 13 -197 286 197 286 647 0 647 0 -647
55,71 - 9 181 054 181 054 3 250 3 250 0 0 3 250
129,98 129,85 13 40 070 119 279 918 613 305 0 308
210,50 - 1 105 250 105 250 500 500 0 0 500
428,00 431,28 10 27 992 95 272 222 144 78 0 66
- 70,00 6 -76 160 76 160 1 088 0 1 088 0 -1 088
90,18 - 8 66 011 66 011 732 732 0 0 732
576,37 - 5 52 450 52 450 91 91 0 0 91
74,16 - 4 42 645 42 645 575 575 0 0 575
174,00 - 2 16 008 16 008 92 92 0 0 92
47,00 - 2 14 100 14 100 300 300 0 0 300
33,58 - 2 11 753 11 753 350 350 0 0 350
261,11 - 2 10 967 10 967 42 42 0 0 42
55,17 - 4 8 662 8 662 157 157 0 0 157
43,95 - 1 4 395 4 395 100 100 0 0 100
603,86 - 2 4 227 4 227 7 7 0 0 7
17,64 - 1 1 940 1 940 110 110 0 0 110
94,50 - 1 1 229 1 229 13 13 0 0 13
49,05 - 1 981 981 20 20 0 0 20
1,70 - 1 850 850 500 500 0 0 500
2,29 - 1 671 671 293 293 0 0 293
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.