Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj SEK Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
70,40 71,23 5 -133 096 189 416 2 664 400 2 264 0 -1 864
41,79 42,10 4 -11 705 113 078 2 695 1 213 1 482 0 -269
- 2,77 5 -103 505 103 505 37 412 0 37 412 0 -37 412
68,00 67,90 2 -37 844 97 956 1 442 442 1 000 0 -558
3,96 4,05 7 24 809 95 211 23 836 15 141 8 695 0 6 446
5,80 5,80 7 40 432 80 568 13 897 10 437 3 460 0 6 977
20,07 20,70 5 8 566 71 328 3 506 1 990 1 516 0 474
22,00 22,24 4 -7 963 66 230 2 992 1 324 1 668 0 -344
57,00 57,00 2 -798 60 876 1 068 527 541 0 -14
76,40 77,00 5 -9 975 59 787 779 326 453 0 -127
25,00 25,00 3 14 600 45 400 1 816 1 200 616 0 584
- 21,44 3 -41 451 41 451 1 933 0 1 933 0 -1 933
- 149,00 1 -31 141 31 141 209 0 209 0 -209
- 160,00 2 -31 040 31 040 194 0 194 0 -194
2,70 2,72 3 682 29 320 10 815 5 556 5 259 0 297
- 4,00 1 -15 324 15 324 3 831 0 3 831 0 -3 831
- 93,00 1 -14 601 14 601 157 0 157 0 -157
- 17,00 1 -3 400 3 400 200 0 200 0 -200
124,00 - 1 2 852 2 852 23 23 0 0 23
- 21,60 1 -648 648 30 0 30 0 -30
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.