Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj SEK Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
6,95 7,01 5 30 233 108 753 15 600 10 000 5 600 0 4 400
44,71 44,71 5 -11 620 74 220 1 660 700 960 0 -260
5,88 5,94 5 14 999 62 519 10 594 6 594 4 000 0 2 594
- 62,00 2 -49 539 49 539 799 0 799 0 -799
25,80 26,10 3 -5 754 49 046 1 889 839 1 050 0 -211
5,59 5,70 6 2 729 47 472 8 410 4 488 3 922 0 566
363,40 363,40 2 0 37 067 102 51 51 51 0
50,99 - 2 26 922 26 922 528 528 0 0 528
8,55 8,62 5 -19 641 25 011 2 904 314 2 590 0 -2 276
22,50 23,20 2 -6 925 22 540 982 347 635 0 -288
37,44 37,44 2 0 21 865 584 292 292 292 0
199,20 199,20 2 0 19 920 100 50 50 50 0
0,02 0,02 4 9 218 13 382 830 100 700 000 130 100 0 569 900
0,47 - 1 11 800 11 800 25 000 25 000 0 0 25 000
- 113,00 1 -1 582 1 582 14 0 14 0 -14
118,00 - 1 1 180 1 180 10 10 0 0 10
32,30 - 1 32 32 1 1 0 0 1
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.