Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj SEK Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
722,20 719,90 5 -39 857 779 390 1 081 512 569 0 -57
- 82,60 13 -617 264 617 264 7 473 0 7 473 0 -7 473
- 183,80 2 -306 027 306 027 1 665 0 1 665 0 -1 665
4,12 4,57 10 24 862 98 738 23 090 15 000 8 090 0 6 910
133,70 133,20 4 -16 101 24 658 185 32 153 0 -121
- 2,93 3 -23 790 23 790 8 122 0 8 122 0 -8 122
- 21,24 5 -19 838 19 838 934 0 934 0 -934
133,50 - 1 16 154 16 154 121 121 0 0 121
- 129,50 1 -8 547 8 547 66 0 66 0 -66
128,90 - 2 8 507 8 507 66 66 0 0 66
- 67,26 1 -1 951 1 951 29 0 29 0 -29
67,20 - 2 1 949 1 949 29 29 0 0 29
- 78,20 1 -1 486 1 486 19 0 19 0 -19
76,72 - 1 1 458 1 458 19 19 0 0 19
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.