Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj SEK Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
312,89 311,93 22 -30 358 374 534 1 199 550 649 0 -99
208,11 208,37 17 31 870 321 503 1 544 849 695 0 154
155,73 155,81 14 -96 635 246 761 1 584 482 1 102 0 -620
70,02 70,10 9 -54 620 223 660 3 192 1 207 1 985 0 -778
13,24 13,26 12 10 816 173 507 13 098 6 963 6 135 0 828
1,32 1,32 13 24 307 140 692 106 506 62 465 44 041 0 18 424
145,35 144,67 8 21 002 113 593 783 463 320 0 143
65,80 65,74 7 4 323 113 196 1 721 893 828 0 65
131,00 130,40 7 38 547 110 007 841 567 274 0 293
103,77 103,70 10 60 720 101 787 981 783 198 0 585
59,90 59,80 7 -8 070 83 544 1 396 630 766 0 -136
177,13 - 3 64 299 64 299 363 363 0 0 363
- 13,22 6 -64 208 64 208 4 857 0 4 857 0 -4 857
87,15 86,82 10 38 563 59 573 684 563 121 0 442
181,40 180,54 5 -44 390 54 548 302 28 274 0 -246
105,75 106,00 3 2 591 47 323 447 236 211 0 25
14,67 14,60 3 -14 530 43 870 3 000 1 000 2 000 0 -1 000
117,23 117,90 3 2 934 43 256 368 197 171 0 26
- 81,80 2 -18 404 18 404 225 0 225 0 -225
59,00 - 1 18 349 18 349 311 311 0 0 311
51,36 - 2 17 410 17 410 339 339 0 0 339
147,00 - 1 11 319 11 319 77 77 0 0 77
1,10 - 2 7 148 7 148 6 486 6 486 0 0 6 486
136,60 - 1 2 459 2 459 18 18 0 0 18
- 310,00 1 -1 550 1 550 5 0 5 0 -5
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.