Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj SEK Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
21,14 21,72 53 970 022 1 027 361 48 552 47 232 1 320 0 45 912
- 15,01 1 -750 500 750 500 50 000 0 50 000 0 -50 000
- 357,15 24 -704 650 704 650 1 973 0 1 973 0 -1 973
- 30,00 2 -600 000 600 000 20 000 0 20 000 0 -20 000
- 70,37 5 -55 803 55 803 793 0 793 0 -793
- 2,68 7 -54 955 54 955 20 502 0 20 502 0 -20 502
10,70 10,60 8 14 884 45 144 4 233 2 806 1 427 0 1 379
- 9,62 1 -30 736 30 736 3 195 0 3 195 0 -3 195
120,99 - 2 30 006 30 006 248 248 0 0 248
7,95 - 2 30 002 30 002 3 774 3 774 0 0 3 774
- 3,39 6 -20 079 20 079 5 928 0 5 928 0 -5 928
0,66 - 2 19 978 19 978 30 380 30 380 0 0 30 380
24,50 - 1 15 019 15 019 613 613 0 0 613
- 35,40 1 -15 010 15 010 424 0 424 0 -424
- 1,15 1 -13 800 13 800 12 000 0 12 000 0 -12 000
7,57 7,80 4 1 016 11 031 1 438 796 642 0 154
- 0,76 2 -10 001 10 001 13 246 0 13 246 0 -13 246
- 7,58 3 -8 823 8 823 1 164 0 1 164 0 -1 164
- 8,50 1 -8 500 8 500 1 000 0 1 000 0 -1 000
2,10 2,10 3 4 624 5 376 2 560 2 381 179 0 2 202
1,25 - 1 5 000 5 000 4 000 4 000 0 0 4 000
- 8,00 1 -5 000 5 000 625 0 625 0 -625
- 13,10 1 -2 044 2 044 156 0 156 0 -156
1,04 - 3 729 729 701 701 0 0 701
- 2,30 2 -230 230 100 0 100 0 -100
- 25,40 1 -127 127 5 0 5 0 -5
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.