Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj SEK Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
115,70 - 1 1 157 000 1 157 000 10 000 10 000 0 0 10 000
100,90 - 1 590 265 590 265 5 850 5 850 0 0 5 850
- 221,00 3 -110 500 110 500 500 0 500 0 -500
49,14 - 3 108 105 108 105 2 200 2 200 0 0 2 200
1,21 - 4 45 001 45 001 37 218 37 218 0 0 37 218
18,31 18,70 5 -17 445 42 604 2 293 687 1 606 0 -919
2,30 2,36 4 -6 613 36 053 15 449 6 400 9 049 0 -2 649
- 18,00 1 -36 000 36 000 2 000 0 2 000 0 -2 000
27,20 27,63 3 -594 30 623 1 117 552 565 0 -13
1,12 1,15 5 9 823 30 178 26 713 17 863 8 850 0 9 013
95,11 - 2 27 868 27 868 293 293 0 0 293
- 0,11 1 -20 900 20 900 190 000 0 190 000 0 -190 000
12,99 13,00 5 2 213 19 299 1 485 828 657 0 171
0,95 0,97 6 2 811 17 587 18 387 10 786 7 601 0 3 185
4,36 - 2 15 876 15 876 3 641 3 641 0 0 3 641
64,00 - 1 15 040 15 040 235 235 0 0 235
- 38,50 1 -15 015 15 015 390 0 390 0 -390
- 10,50 1 -15 005 15 005 1 429 0 1 429 0 -1 429
0,85 - 2 11 615 11 615 13 665 13 665 0 0 13 665
0,70 - 1 10 000 10 000 14 368 14 368 0 0 14 368
- 15,10 1 -6 795 6 795 450 0 450 0 -450
53,00 - 1 795 795 15 15 0 0 15
12,00 - 1 552 552 46 46 0 0 46
2,08 - 1 520 520 250 250 0 0 250
4,28 - 1 347 347 81 81 0 0 81
- 0,45 1 -181 181 403 0 403 0 -403
1,28 - 1 120 120 94 94 0 0 94
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.