Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj SEK Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
164,58 164,77 7 97 920 1 482 000 9 000 4 800 4 200 3 600 600
0,98 0,99 10 -11 298 67 883 68 687 28 729 39 958 0 -11 229
20,51 20,80 8 49 522 52 350 2 551 2 483 68 0 2 415
22,90 - 4 31 991 31 991 1 397 1 397 0 0 1 397
24,50 24,96 7 18 30 019 1 214 613 601 0 12
1,70 1,70 6 6 503 28 406 16 731 10 289 6 442 0 3 847
4,20 4,26 5 2 312 27 693 6 551 3 572 2 979 0 593
- 1,23 1 -18 450 18 450 15 000 0 15 000 0 -15 000
5,26 - 2 17 396 17 396 3 309 3 309 0 0 3 309
- 8,68 1 -15 624 15 624 1 800 0 1 800 0 -1 800
6,50 6,50 3 5 003 15 013 2 310 1 540 770 0 770
48,10 - 1 15 007 15 007 312 312 0 0 312
11,30 - 1 15 006 15 006 1 328 1 328 0 0 1 328
180,00 - 2 7 920 7 920 44 44 0 0 44
0,73 - 1 7 643 7 643 10 470 10 470 0 0 10 470
127,80 - 1 7 029 7 029 55 55 0 0 55
- 0,88 3 -6 336 6 336 7 200 0 7 200 0 -7 200
- 1,77 2 -5 981 5 981 3 379 0 3 379 0 -3 379
3,66 - 2 5 038 5 038 1 377 1 377 0 0 1 377
- 0,43 1 -5 000 5 000 11 628 0 11 628 0 -11 628
- 709,70 1 -4 258 4 258 6 0 6 0 -6
- 153,80 1 -3 845 3 845 25 0 25 0 -25
0,09 - 1 916 916 10 069 10 069 0 0 10 069
- 13,52 2 -527 527 39 0 39 0 -39
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.