Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj SEK Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
0,54 0,53 16 23 706 36 671 67 890 55 707 12 183 0 43 524
5,05 5,30 9 -746 30 598 5 914 2 957 2 957 0 0
5,31 5,36 4 -136 30 184 5 662 2 831 2 831 0 0
6,02 6,07 7 -88 20 628 3 412 1 706 1 706 0 0
3,91 - 3 19 864 19 864 5 083 5 083 0 0 5 083
- 11,49 2 -18 192 18 192 1 583 0 1 583 0 -1 583
0,19 - 6 11 705 11 705 61 335 61 335 0 0 61 335
- 9,21 1 -10 564 10 564 1 147 0 1 147 0 -1 147
- 1,80 2 -3 600 3 600 2 000 0 2 000 0 -2 000
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.