Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj SEK Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
0,23 0,22 44 259 624 279 377 1 223 948 1 179 948 44 000 0 1 135 948
2,39 - 19 141 271 141 271 59 084 59 084 0 0 59 084
5,23 5,29 21 -401 70 447 13 394 6 697 6 697 0 0
14,70 14,93 8 795 29 260 1 975 1 022 953 0 69
- 9,82 5 -27 795 27 795 2 830 0 2 830 0 -2 830
3,24 3,30 5 7 301 17 193 5 275 3 776 1 499 0 2 277
8,55 8,67 2 -70 10 074 1 170 585 585 0 0
15,20 15,35 2 -49 10 051 658 329 329 0 0
1,60 1,55 3 -5 079 9 153 5 869 1 273 4 596 0 -3 323
- 8,56 1 -5 324 5 324 622 0 622 0 -622
- 3,55 1 -2 819 2 819 794 0 794 0 -794
- 4,70 1 -705 705 150 0 150 0 -150
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.