Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj SEK Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
109,44 - 369 20 763 756 20 763 756 189 731 189 731 0 0 189 731
- 241,90 12 -2 419 000 2 419 000 10 000 0 10 000 0 -10 000
- 104,85 36 -1 495 584 1 495 584 14 264 0 14 264 0 -14 264
59,70 - 52 1 386 950 1 386 950 23 232 23 232 0 0 23 232
295,11 294,60 73 888 625 951 080 3 223 3 117 106 0 3 011
17,90 - 4 786 508 786 508 43 939 43 939 0 0 43 939
- 254,03 35 -721 205 721 205 2 839 0 2 839 0 -2 839
170,74 179,00 17 -65 969 292 031 1 662 662 1 000 0 -338
- 54,30 17 -260 640 260 640 4 800 0 4 800 0 -4 800
80,00 - 5 246 640 246 640 3 083 3 083 0 0 3 083
- 69,00 5 -231 012 231 012 3 348 0 3 348 0 -3 348
129,88 - 7 229 633 229 633 1 768 1 768 0 0 1 768
63,50 - 7 229 553 229 553 3 615 3 615 0 0 3 615
285,20 - 3 227 019 227 019 796 796 0 0 796
- 69,22 9 -180 954 180 954 2 614 0 2 614 0 -2 614
5,31 - 11 171 129 171 129 32 216 32 216 0 0 32 216
38,00 - 2 152 000 152 000 4 000 4 000 0 0 4 000
- 56,90 8 -142 364 142 364 2 502 0 2 502 0 -2 502
- 39,72 4 -119 172 119 172 3 000 0 3 000 0 -3 000
55,74 - 7 101 778 101 778 1 826 1 826 0 0 1 826
- 53,00 4 -74 203 74 203 1 400 0 1 400 0 -1 400
- 70,00 2 -47 740 47 740 682 0 682 0 -682

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.