Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj SEK Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
93,66 99,68 28 213 364 592 132 6 200 4 300 1 900 0 2 400
282,98 292,50 7 97 140 214 140 750 550 200 0 350
- 17,50 10 -175 000 175 000 10 000 0 10 000 0 -10 000
141,80 141,06 6 -119 791 162 329 1 150 150 1 000 0 -850
3,52 - 5 101 365 101 365 28 797 28 797 0 0 28 797
111,65 - 1 44 660 44 660 400 400 0 0 400
50,61 - 1 30 366 30 366 600 600 0 0 600
144,70 - 2 29 953 29 953 207 207 0 0 207
73,80 - 1 14 760 14 760 200 200 0 0 200
- 162,65 1 -11 060 11 060 68 0 68 0 -68
10,70 10,35 5 -2 634 6 679 639 189 450 0 -261
- 222,00 1 -6 216 6 216 28 0 28 0 -28
- 33,00 1 -3 630 3 630 110 0 110 0 -110
- 1,49 3 -2 682 2 682 1 800 0 1 800 0 -1 800
127,60 - 1 2 552 2 552 20 20 0 0 20
0,63 - 1 2 188 2 188 3 500 3 500 0 0 3 500

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.