Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj SEK Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
- 58,46 66 -2 104 382 2 104 382 36 000 0 36 000 0 -36 000
- 205,77 9 -877 216 877 216 4 263 0 4 263 0 -4 263
19,26 18,99 78 35 131 780 059 40 778 21 165 19 613 3 434 1 552
382,14 382,60 10 606 783 692 486 1 812 1 700 112 0 1 588
183,97 - 19 643 896 643 896 3 500 3 500 0 0 3 500
45,01 - 16 546 851 546 851 12 150 12 150 0 0 12 150
129,43 - 8 323 564 323 564 2 500 2 500 0 0 2 500
- 124,00 2 -248 000 248 000 2 000 0 2 000 0 -2 000
238,00 - 6 238 000 238 000 1 000 1 000 0 0 1 000
- 721,65 3 -115 464 115 464 160 0 160 0 -160
184,48 - 3 110 686 110 686 600 600 0 0 600
- 9,04 7 -28 073 28 073 3 107 0 3 107 0 -3 107
2,40 - 4 23 894 23 894 9 956 9 956 0 0 9 956
44,83 - 2 13 450 13 450 300 300 0 0 300
107,00 - 1 9 630 9 630 90 90 0 0 90
8,18 - 1 8 180 8 180 1 000 1 000 0 0 1 000
353,70 - 1 7 781 7 781 22 22 0 0 22
- 72,15 1 -7 215 7 215 100 0 100 0 -100
- 5,90 1 -6 490 6 490 1 100 0 1 100 0 -1 100
- 2,90 2 -5 861 5 861 2 021 0 2 021 0 -2 021
- 161,20 1 -4 030 4 030 25 0 25 0 -25
- 0,02 3 -1 484 1 484 96 000 0 96 000 0 -96 000
- 1,62 1 -555 555 342 0 342 0 -342
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.