Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj SEK Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
- 311,55 10 -386 317 386 317 1 240 0 1 240 0 -1 240
315,61 - 18 362 950 362 950 1 150 1 150 0 0 1 150
12,52 12,61 24 53 447 360 743 28 721 16 535 12 186 0 4 349
- 87,40 16 -166 934 166 934 1 910 0 1 910 0 -1 910
- 40,65 4 -127 235 127 235 3 130 0 3 130 0 -3 130
- 153,40 2 -69 030 69 030 450 0 450 0 -450
58,80 - 3 58 800 58 800 1 000 1 000 0 0 1 000
- 3,34 1 -44 900 44 900 13 443 0 13 443 0 -13 443
15,15 - 1 40 905 40 905 2 700 2 700 0 0 2 700
24,80 24,40 4 1 441 25 841 1 050 550 500 0 50
- 24,60 1 -24 600 24 600 1 000 0 1 000 0 -1 000
217,50 - 1 21 750 21 750 100 100 0 0 100
- 18,40 2 -16 670 16 670 906 0 906 0 -906
49,40 - 1 14 820 14 820 300 300 0 0 300
208,60 - 1 14 602 14 602 70 70 0 0 70
257,50 - 1 13 905 13 905 54 54 0 0 54
- 113,00 1 -8 475 8 475 75 0 75 0 -75
16,70 - 1 8 350 8 350 500 500 0 0 500
- 5,90 3 -4 573 4 573 775 0 775 0 -775
- 95,50 1 -1 910 1 910 20 0 20 0 -20
- 1,19 1 -1 190 1 190 1 000 0 1 000 0 -1 000
33,50 - 1 838 838 25 25 0 0 25
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.