Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj SEK Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
- 318,23 240 -4 783 288 4 783 288 15 031 0 15 031 0 -15 031
- 86,25 6 -419 175 419 175 4 860 0 4 860 0 -4 860
205,60 205,31 10 355 708 384 452 1 870 1 800 70 0 1 730
- 42,21 8 -168 859 168 859 4 000 0 4 000 0 -4 000
19,00 - 1 122 740 122 740 6 460 6 460 0 0 6 460
10,53 10,39 9 39 067 118 514 11 306 7 481 3 825 0 3 656
21,18 - 4 80 472 80 472 3 799 3 799 0 0 3 799
46,70 45,51 2 -25 673 67 703 1 476 450 1 026 0 -576
3,10 - 5 43 340 43 340 14 000 14 000 0 0 14 000
- 26,55 9 -38 763 38 763 1 460 0 1 460 0 -1 460
166,30 - 2 37 916 37 916 228 228 0 0 228
- 21,20 1 -21 200 21 200 1 000 0 1 000 0 -1 000
1,17 - 3 18 640 18 640 16 000 16 000 0 0 16 000
0,50 - 1 16 700 16 700 33 333 33 333 0 0 33 333
- 22,00 1 -15 400 15 400 700 0 700 0 -700
4,62 - 3 11 549 11 549 2 500 2 500 0 0 2 500
29,36 - 3 10 422 10 422 355 355 0 0 355
514,83 - 1 10 297 10 297 20 20 0 0 20
- 32,40 1 -7 646 7 646 236 0 236 0 -236
91,00 - 2 7 280 7 280 80 80 0 0 80
- 76,80 1 -3 840 3 840 50 0 50 0 -50
- 0,00 2 -267 267 216 389 0 216 389 0 -216 389

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.