Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj SEK Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
82,40 82,40 13 -1 254 622 1 806 373 21 922 3 348 18 574 0 -15 226
192,80 192,81 18 -1 235 323 1 730 819 8 977 1 285 7 692 456 -6 407
316,50 316,50 9 -1 170 417 1 684 413 5 322 812 4 510 0 -3 698
71,38 - 63 658 409 658 409 9 224 9 224 0 0 9 224
30,85 - 71 628 763 628 763 20 384 20 384 0 0 20 384
35,51 - 45 535 275 535 275 15 073 15 073 0 0 15 073
148,56 - 18 530 217 530 217 3 569 3 569 0 0 3 569
81,25 - 19 261 461 261 461 3 218 3 218 0 0 3 218
- 125,95 14 -250 379 250 379 1 988 0 1 988 0 -1 988
63,16 - 7 110 913 110 913 1 756 1 756 0 0 1 756
- 132,59 6 -73 719 73 719 556 0 556 0 -556
- 380,22 6 -69 581 69 581 183 0 183 0 -183
- 164,46 5 -49 668 49 668 302 0 302 0 -302
162,92 - 5 38 285 38 285 235 235 0 0 235
- 44,18 1 -10 603 10 603 240 0 240 0 -240
- 171,60 1 -7 894 7 894 46 0 46 0 -46
244,40 - 1 3 422 3 422 14 14 0 0 14
13,40 - 1 911 911 68 68 0 0 68

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.