Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj SEK Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
- 206,01 10 -520 600 520 600 2 527 0 2 527 0 -2 527
92,84 93,39 8 -244 923 393 467 4 218 800 3 418 0 -2 618
82,34 - 6 334 456 334 456 4 062 4 062 0 0 4 062
- 136,10 4 -223 345 223 345 1 641 0 1 641 0 -1 641
- 142,90 3 -200 060 200 060 1 400 0 1 400 0 -1 400
130,05 128,40 3 -50 700 154 740 1 200 400 800 0 -400
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.