Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj SEK Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
- 7,96 20 -2 582 317 2 582 317 324 307 0 324 307 0 -324 307
- 107,31 314 -2 119 089 2 119 089 19 747 0 19 747 0 -19 747
- 119,30 72 -1 060 347 1 060 347 8 888 0 8 888 0 -8 888
- 21,79 117 -984 181 984 181 45 174 0 45 174 0 -45 174
- 7,96 29 -953 243 953 243 119 707 0 119 707 0 -119 707
- 3,99 12 -564 331 564 331 141 432 0 141 432 0 -141 432
- 61,90 82 -522 711 522 711 8 444 0 8 444 0 -8 444
47,45 - 64 337 092 337 092 7 104 7 104 0 0 7 104
43,37 - 43 210 945 210 945 4 864 4 864 0 0 4 864
14,67 - 36 202 337 202 337 13 797 13 797 0 0 13 797
- 146,74 8 -183 722 183 722 1 252 0 1 252 0 -1 252
255,87 - 49 69 084 69 084 270 270 0 0 270
- 158,61 46 -62 175 62 175 392 0 392 0 -392
- 25,61 43 -57 680 57 680 2 252 0 2 252 0 -2 252
- 2,24 35 -10 327 10 327 4 600 0 4 600 0 -4 600
0,37 - 1 89 89 241 241 0 0 241
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.