Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj SEK Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
- 110,19 32 -319 218 319 218 2 897 0 2 897 0 -2 897
- 64,65 13 -95 422 95 422 1 476 0 1 476 0 -1 476
- 127,37 4 -57 444 57 444 451 0 451 0 -451
288,00 288,00 5 22 176 22 752 79 78 1 1 77

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.