Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj SEK Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
610,76 - 57 1 964 209 1 964 209 3 216 3 216 0 0 3 216
- 162,42 65 -1 337 225 1 337 225 8 233 0 8 233 0 -8 233
- 157,39 31 -429 995 429 995 2 732 0 2 732 0 -2 732
- 338,11 23 -333 037 333 037 985 0 985 0 -985
- 27,79 42 -273 258 273 258 9 834 0 9 834 0 -9 834
- 1 042,00 2 -151 090 151 090 145 0 145 0 -145
471,48 - 8 145 217 145 217 308 308 0 0 308
- 109,94 7 -118 402 118 402 1 077 0 1 077 0 -1 077
- 112,22 11 -113 905 113 905 1 015 0 1 015 0 -1 015
127,35 - 9 93 475 93 475 734 734 0 0 734
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.