Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj SEK Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
170,40 170,09 12 36 894 133 506 784 500 284 0 216
9,64 9,65 5 -14 490 43 410 4 500 1 500 3 000 0 -1 500
2,44 2,45 8 3 479 35 612 14 550 8 000 6 550 0 1 450
0,88 0,88 7 4 034 34 774 39 459 22 059 17 400 0 4 659
2,00 2,06 4 8 918 19 604 9 727 7 127 2 600 0 4 527
6,92 6,86 3 5 933 17 595 2 550 1 700 850 0 850
- 6,70 2 -12 190 12 190 1 820 0 1 820 0 -1 820
- 0,23 2 -11 300 11 300 50 000 0 50 000 0 -50 000
17,70 - 2 10 443 10 443 590 590 0 0 590
12,80 - 1 9 600 9 600 750 750 0 0 750
22,15 22,80 3 8 788 9 244 417 407 10 0 397
0,94 - 3 7 168 7 168 7 626 7 626 0 0 7 626
0,63 0,64 3 3 389 6 611 10 521 8 000 2 521 0 5 479
163,00 - 1 5 379 5 379 33 33 0 0 33
0,56 - 1 5 058 5 058 9 000 9 000 0 0 9 000
- 3,94 1 -118 118 30 0 30 0 -30

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.