Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj SEK Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
- 77,20 55 -697 465 697 465 9 035 0 9 035 0 -9 035
- 285,03 35 -592 863 592 863 2 080 0 2 080 0 -2 080
103,01 104,91 39 498 469 531 200 5 154 4 998 156 0 4 842
- 181,00 3 -352 407 352 407 1 947 0 1 947 0 -1 947
- 200,70 1 -351 827 351 827 1 753 0 1 753 0 -1 753
118,80 - 1 170 953 170 953 1 439 1 439 0 0 1 439
9,62 - 13 157 712 157 712 16 400 16 400 0 0 16 400
- 85,09 19 -94 365 94 365 1 109 0 1 109 0 -1 109
84,90 - 13 94 150 94 150 1 109 1 109 0 0 1 109
27,98 - 4 64 352 64 352 2 300 2 300 0 0 2 300
- 96,99 11 -53 343 53 343 550 0 550 0 -550
92,43 - 14 50 838 50 838 550 550 0 0 550
168,60 171,40 2 12 418 19 616 116 95 21 0 74
89,69 - 2 18 746 18 746 209 209 0 0 209
146,00 - 1 15 330 15 330 105 105 0 0 105
292,00 - 2 13 140 13 140 45 45 0 0 45
30,40 - 1 6 080 6 080 200 200 0 0 200
118,00 - 2 4 602 4 602 39 39 0 0 39
- 117,90 1 -4 598 4 598 39 0 39 0 -39

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.