Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj SEK Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
126,20 - 1 12 620 000 12 620 000 100 000 100 000 0 0 100 000
44,16 - 4 1 413 200 1 413 200 32 000 32 000 0 0 32 000
281,87 282,11 12 -330 789 566 2 800 1 400 1 400 0 0
5,04 4,48 28 17 958 537 916 113 265 55 180 58 085 0 -2 905
128,78 129,63 10 18 249 381 223 2 951 1 551 1 400 0 151
14,24 - 1 356 000 356 000 25 000 25 000 0 0 25 000
5,91 5,68 4 7 050 347 550 60 000 30 000 30 000 0 0
64,36 62,57 10 19 732 188 035 2 959 1 614 1 345 0 269
- 612,81 1 -183 843 183 843 300 0 300 0 -300
- 22,73 3 -111 373 111 373 4 900 0 4 900 0 -4 900
88,82 97,97 2 85 587 92 053 1 033 1 000 33 0 967
16,98 - 1 84 900 84 900 5 000 5 000 0 0 5 000
72,20 65,94 2 6 427 65 773 950 500 450 0 50
- 12,70 1 -31 750 31 750 2 500 0 2 500 0 -2 500
- 31,04 1 -31 040 31 040 1 000 0 1 000 0 -1 000
- 4,76 1 -28 560 28 560 6 000 0 6 000 0 -6 000
52,87 - 1 18 082 18 082 342 342 0 0 342
22,45 21,87 3 -17 178 17 806 814 14 800 0 -786
2,97 3,00 2 -6 735 13 269 4 434 1 100 3 334 0 -2 234
- 274,64 1 -10 986 10 986 40 0 40 0 -40
- 4,69 2 -10 824 10 824 2 306 0 2 306 0 -2 306
20,80 - 1 10 400 10 400 500 500 0 0 500
48,71 - 1 4 871 4 871 100 100 0 0 100
12,77 - 1 715 715 56 56 0 0 56
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.