Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj SEK Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
836,59 840,45 87 -6 268 989 8 840 660 10 526 1 537 8 989 25 -7 452
- 415,39 23 -4 736 297 4 736 297 11 402 0 11 402 0 -11 402
- 143,93 11 -3 927 968 3 927 968 27 290 0 27 290 0 -27 290
- 215,58 22 -3 684 534 3 684 534 17 091 0 17 091 0 -17 091
- 160,15 11 -1 277 533 1 277 533 7 977 0 7 977 0 -7 977
- 245,60 6 -1 237 313 1 237 313 5 038 0 5 038 0 -5 038
- 528,49 11 -1 162 159 1 162 159 2 199 0 2 199 0 -2 199
- 194,37 2 -1 158 635 1 158 635 5 961 0 5 961 0 -5 961
- 49,24 6 -1 071 663 1 071 663 21 766 0 21 766 0 -21 766
420,38 - 8 1 053 054 1 053 054 2 505 2 505 0 0 2 505
188,45 192,00 8 -214 096 1 051 568 5 518 2 222 3 296 0 -1 074
223,80 226,20 7 -114 076 844 559 3 751 1 632 2 119 0 -487
- 517,50 3 -390 195 390 195 754 0 754 0 -754
- 215,10 1 -377 070 377 070 1 753 0 1 753 0 -1 753
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.