Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj SEK Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
211,20 211,20 6 -57 052 4 281 052 20 270 10 000 10 270 10 000 -270
177,34 177,28 16 -733 995 1 443 365 8 141 2 000 6 141 0 -4 141
- 95,44 46 -689 813 689 813 7 228 0 7 228 0 -7 228
87,14 - 45 629 814 629 814 7 228 7 228 0 0 7 228
158,90 - 3 548 364 548 364 3 451 3 451 0 0 3 451
69,80 - 54 534 732 534 732 7 661 7 661 0 0 7 661
- 173,00 16 -486 303 486 303 2 811 0 2 811 0 -2 811
- 127,01 11 -247 551 247 551 1 949 0 1 949 0 -1 949
133,00 132,50 2 33 625 232 375 1 750 1 000 750 0 250
154,85 - 9 232 275 232 275 1 500 1 500 0 0 1 500
- 34,20 2 -199 660 199 660 5 838 0 5 838 0 -5 838
- 114,95 13 -178 866 178 866 1 556 0 1 556 0 -1 556
- 181,84 10 -167 843 167 843 923 0 923 0 -923
- 173,59 7 -136 963 136 963 789 0 789 0 -789
- 52,31 7 -133 341 133 341 2 549 0 2 549 0 -2 549
64,49 - 3 97 376 97 376 1 510 1 510 0 0 1 510
26,00 26,80 4 69 872 70 944 2 728 2 708 20 0 2 688
- 16,75 1 -25 125 25 125 1 500 0 1 500 0 -1 500
- 2,78 1 -16 555 16 555 5 955 0 5 955 0 -5 955
8,10 - 4 16 200 16 200 2 000 2 000 0 0 2 000
- 35,00 1 -2 695 2 695 77 0 77 0 -77
96,60 - 1 1 352 1 352 14 14 0 0 14
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.