Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj SEK Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
182,34 182,02 10 88 918 640 432 3 515 2 000 1 515 15 485
- 157,82 6 -394 539 394 539 2 500 0 2 500 0 -2 500
139,94 - 7 209 917 209 917 1 500 1 500 0 0 1 500
9,00 9,19 17 -92 840 182 840 20 000 5 000 15 000 0 -10 000
- 187,80 17 -180 288 180 288 960 0 960 0 -960
58,05 59,64 11 -61 221 177 321 3 000 1 000 2 000 0 -1 000
30,17 - 6 60 344 60 344 2 000 2 000 0 0 2 000
- 186,75 2 -56 025 56 025 300 0 300 0 -300
0,72 - 6 42 900 42 900 60 000 60 000 0 0 60 000
- 67,20 3 -38 976 38 976 580 0 580 0 -580
383,00 - 1 38 300 38 300 100 100 0 0 100
- 67,26 4 -30 940 30 940 460 0 460 0 -460
- 76,60 1 -27 576 27 576 360 0 360 0 -360
384,10 - 1 15 364 15 364 40 40 0 0 40
2,82 - 1 5 630 5 630 2 000 2 000 0 0 2 000
- 2,83 1 -2 830 2 830 1 000 0 1 000 0 -1 000
- 7,50 2 -713 713 95 0 95 0 -95
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.