Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj SEK Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
- 107,12 25 -418 933 418 933 3 911 0 3 911 0 -3 911
- 54,67 13 -282 660 282 660 5 170 0 5 170 0 -5 170
- 224,90 2 -224 900 224 900 1 000 0 1 000 0 -1 000
186,56 - 3 223 870 223 870 1 200 1 200 0 0 1 200
2,76 3,09 29 -83 924 194 403 65 000 20 000 45 000 0 -25 000
13,54 - 9 144 840 144 840 10 701 10 701 0 0 10 701
- 85,30 2 -85 300 85 300 1 000 0 1 000 0 -1 000
79,76 - 2 79 760 79 760 1 000 1 000 0 0 1 000
- 9,70 5 -59 608 59 608 6 143 0 6 143 0 -6 143
- 141,65 2 -56 660 56 660 400 0 400 0 -400
- 52,80 1 -13 200 13 200 250 0 250 0 -250
- 37,79 1 -7 293 7 293 193 0 193 0 -193
- 4,51 2 -1 370 1 370 304 0 304 0 -304
14,88 - 1 446 446 30 30 0 0 30
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.