Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj EUR Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
- 13,54 16 -40 632 40 632 3 000 0 3 000 0 -3 000
3,94 - 3 3 945 3 945 1 000 1 000 0 0 1 000
6,24 - 2 2 809 2 809 450 450 0 0 450
- 2,37 2 -2 373 2 373 1 000 0 1 000 0 -1 000
- 1,70 1 -1 455 1 455 855 0 855 0 -855
39,40 - 1 1 379 1 379 35 35 0 0 35
- 14,32 1 -430 430 30 0 30 0 -30
- 10,15 1 -406 406 40 0 40 0 -40
15,30 - 1 383 383 25 25 0 0 25
15,30 - 1 383 383 25 25 0 0 25
- 8,75 1 -263 263 30 0 30 0 -30
- 1,99 1 -199 199 100 0 100 0 -100
- 2,62 1 -50 50 19 0 19 0 -19

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.